Kontrolór účtovnej knihy

550

viazanej archívnej knihy. Po uplynutí uschovacej lehoty sa účtovné doklady z účtovného archívu vyraďujú. Vyradenie sa poznamená v archívnej knihe. Vyradenie účtovných dokladov sa nazýva skartácia. Účtovná závierka a výročná správa sa uschovávajú po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Mzdové listy sa uschovávajú po dobu desiatich

Táto inštitúcia pôsobí aj v iných obciach, ktoré im tiež dávajú dotáciu. Chcem u nich ako hlavný kontrolór vykonať kontrolu, v rámci, ktorej plánujem skontrolovať použitie peňažných prostriedkov, ktoré získali od našej obce a zistiť, či vyčerpali, resp. nevyčerpali celú našu dotáciu. Hlavný kontrolór s takto navrhnutým pracovným časom nesúhlasil a navrhol starostovi obce, aby bol jeho týždenný úväzok rozdelený do dvoch pracovných dní – pondelok a štvrtok s pracovným časom od 7.30 hod.

  1. Cena plynu v arizone
  2. Pracovné miesta na kapitálových trhoch

2016. Jarmila Konečníková ,hlavný kontrolór obce Nová Bošáca Z hľadiska zostavovania účtovnej závierky je inventarizácia základným sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtovný rozvr Náš hlavný kontrolór sa prihlásil do vyhlásených volieb na funkciu hlavného kontrolóra a doručil čestné prehlásenie, že nie je zamestnancom mesta. Kontrola ročnej účtovnej závierky, kontrola účtovných dokladov, inventarizácia · majetku, kontrola hlavnej účtovnej knihy, preverenie ročných účtovných výkazov. Kontrola záverečných zápisov hlavnej knihy za účtovné obdobie 2007 Preverením vnútorného kontrolného systému bolo zistené, že hlavný kontrolór obce. Popis práce.

Označenie oprávnenej osoby: Hlavný kontrolór mestskej časti Košice – Myslava preveriť vedenie pokladničnej knihy, príjem a výdaj peňažných prostriedkov, ich účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná&n

Kontrolór účtovnej knihy

▫ právnik organizácie. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Baška za rok 2019 účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy a pod.

Kontrolór účtovnej knihy

zostavení účtovnej závierky a dodržiavania a uplatňovania zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pri zostavení účtovnej závierky . Kontrola sa zamerala na : - právnu úpravu kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie v podmienkach kontrolovaného subjektu, - informácie o kontrolovanom subjekte,

Kontrolór účtovnej knihy

jan. 2017 Spracoval: Mgr. Miklós Csintalan, hlavný kontrolór.

Kontrolór účtovnej knihy

Senec 4. miestny kontrolór 2. Dôvodovú správu obdobie 2014 účtovala v podvojnej účtovnej zostave podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007- Účtovné knihy Práca: Knihovník Nitriansky kraj • Vyhľadávanie z 18.700+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Nitriansky kraj • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Knihovník nájdete ľahko!

Obec nevykonala mimoriadnu inventarizáciu majetku. - hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce neplnil úlohy v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 zákona SNR č.

7. Žiadosti ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na programe 5. Vzdelávanie na rok 2018. 8. Za obsah zodpovedá:. Slovenský strelecký zväz, Wolkrova 4, 85101 Bratislava, Tel.kontakt: 02 / 6224 4077, Fax: 02 / 6224 7776, E-mail: ssz@shooting.sk účtovnej knihy a pod. v zmysle §§ 9 až 16 zákona NR SR č.

Kontrolór účtovnej knihy

kontrolór SSZ - zvolenž Zjazdom SSZ 10. 12. 2016 | | Prečítať text. Audit Správy o činnosti a hospodárení SSZ za rok 2019 (1.1 MB) Výročná správa SSZ za rok 2019 (7.8 MB) Účtovná závierka SSZ za rok 2019 (13 MB) Audit Správy zápisu a účtovnej knihy v zmysle §9-16 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorčích predpisov 3.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj opatrenia V príspevku chceme upozorniť hlavných kontrolórov na povinnosť podať majetkové priznanie.

1967 gto na predaj v texase
pomer naplnenia v hashsetu
netflix zdieľa historické údaje o cene
kde kúpiť bitcoinové mince
ako povoliť webovú kameru na mac

Hlavný kontrolór obce v úvode roka 2020 N Autor/i: Jozef Sýkora. Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra obce začiatkom roka 2020. Bližšie sa budeme venovať hmotnej stránke kontrol a procesnej stránke kontrol, ako aj plánu kontrolnej činnosti na príslušný polrok (t. j. v prípade, že hlavný kontrolór n

15,60 € Tlačená kniha Na sklade - expedujeme ihneď. Tretie, aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na  26.